Saturday, June 24, 2006

"Kung liligaya ka...sa piling ng iba...at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya...tututol ba ako...kung kagustuhan mo...sapat na ang minsa'y minhal mo akuUuuuUuuu!!!!" ahehehe... na adik man au ko ani na kanta uy... ;D

No comments: